onsdag 6 november 2013

Formulär och formativ bedömning

Den vanligaste frågan som jag får om Flipped Classroom är vad som händer om eleverna inte tittar på filmerna i förväg. Svaret är förstås att då går det inte så bra. För även om jag inleder lektionerna med en kort genomgång av de mest centrala delarna, blir det svårt för elever som inte har fått den teoretiska grunden genom filmen.

Instuderingsfrågor i förväg
För att säkerställa att alla elever verkligen tittar i förväg har jag börjat koppla uppgifter till filmens innehåll, som ska besvaras innan lektionen. När eleverna till exempel hade sett filmen om tal i potensform:skulle de svara på tre frågor som alla handlade om innehållet i denna film:


Frågorna publicerar jag med hjälp av formulär i Google Drive och när eleverna hade fyllt i det fick jag automatiskt en sammanställning som visade vad varje elev svarat (namnen dolda):


Om en cell är grön har eleven svarat rätt och och är cellen vit är svaret fel. På så sätt kan jag både se att eleverna har tittat och om de har förstått innehållet.

Kommer det betygsättas?
När jag visade eleverna hur deras svar rättades automatiskt undrade de om det också skulle räknas i den slutgiltiga betygsättningen. Jag brukar svara att allt de visar kan användas till deras fördel, men att det omvända inte gäller. Samtidigt kan jag inte vara säker på vem det är som har svarat. Det kan ju vara så att en elev ringer en annan och frågar vilka alternativ som är rätt och fyller i dessa utan att sätta sig in i vare sig filmen eller frågorna. Men här någonstans måste nog det personliga ansvaret lyftas fram.

Aktiva tittare och lektionsstarten
Min tanke när jag började med dessa frågor var att påverka hur eleverna tittade på filmerna. Det är en stor skillnad mellan att bara titta passivt på en genomgång jämfört med om man är aktiv och tvingas reflektera över innehållet. Frågorna gör att eleverna går från att vara passiva mottagare till aktiva tittare, men jag får också information om hur jag ska lägga upp lektionen som följer. Sammanställningen över elevernas svar visar inte bara om eleverna har tittat utan också hur de uppfattat innehållet. Om det mesta är grönt som i sammanställningen ovan talar det om för mig att den korta genomgången som jag alltid inleder lektionerna med kan vara mycket översiktlig. Om sammanställningen däremot ser ut som den nedan måste jag börja lektionen på ett helt annat sätt:


I det här fallet hade eleverna sett en genomgång om algebraiska uttryck (t.ex x+3) och i sammanställningen kunde jag se att de flesta inte hade greppat hur man behandlar uttryck med minustecken framför parenteser (fråga 3), därför började jag lektionen med att prata mer grundligt om just detta. Däremot kunde jag se att nästan alla behärskade innehållet i fråga 2 och därför behandlade jag just detta mer översiktligt.

Formativ bedömning
I genomsnitt har 28 av 32 elever besvarat dessa frågor i förväg och den som inte har svarat får alltid frågan om vad som hänt. Men utöver att jag kan se om eleverna tittar, skvallrar sammanställningarna om hur lektionerna som följer bör planeras. Frågorna gör att eleverna tvingas reflektera samtidigt som jag får information om hur vi ska fortsätta. På detta sätt möjliggör dessa formulär formativ bedömning, vilket enligt Dylan Wiliam innebär att få bästa möjliga bevis för vad eleverna lärt sig och att sedan använda denna information för att avgöra vad som är nästa steg (Att följa lärande, s.65).

9 kommentarer:

 1. Hej Daniel! Har du sett Campus Inkrement? Samma funktionalitet men kanske lite bättre integration av video og frågor? Lätt att komma igång själv också med att lägga in eget material. Du har ju själv inget behov av detta men kanske intressant iallafall i samband med föreläsningar m.m. http://campus.inkrement.no

  SvaraRadera
 2. Hej Daniel! Jag har jobbat sen i våras med google formulär som en viktig del av matteundervisningen. Jag har gjort flera diagnoser och minitest i formulär där jag dels har använt metoden du har gjort ovan med grön-markering (och också gulmarkerat svar som har varit delvis rätt). Men jag har mer och mer börjat använda det som ett sätt att presentera en klassöversikt för eleverna. När jag nuförtiden har gjort första delen av ett området låter jag eleverna använda ca 20-30 minuter till att svara på frågorna och använder sedan googles egen översikt till formuläret för att tillsammans med eleverna utvärdera vad vi behöver fokusera mer på. Det kan påbörjas samma minut som sista eleven lämnas in, vilken ger en snabb och god förståelse för eleverna vad vi behöver utveckla i klassen som helhet. /Arvid Nilsson

  SvaraRadera
 3. Hej Daniel!
  Jättekul läsning: speciellt gillar jag ditt fokus på eleverna och att lärarens roll är att springa bredvid och hålla i pakethållaren när eleverna lär sig cykla! Medan the flipped classroom kan vara bra i alla ämnen så tror att just fysik skulle tjäna extra mycket på mer elevdrivna diskussioner. När man väl förstår fysik så blir formlerna (och matten) ganska självklara, men de flesta elever får inte ens chansen att själva vända och vrida på fenomen tills att fysiken blir en självklar del av hur de uppfattar världen. (Har just länkat till dig i mitt inlägg om fysik http://skolhamstern.blogspot.se/2013/12/elevernas-fysik.html ). /Io Skogsmyr

  SvaraRadera
 4. Hej! Tack för intressant inlägg. Hur gör du för att få de rätta svaren färgmarkerade i kalkylbladet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Marie

   Jag tänkte på samma sak. Jag tror att han använder "Vilkorsberoende formatering". Markera kolumnen i ditt google sheet och högerklicka för meny.

   Annars kolla tillägget Flubaroo

   //Dennis

   Radera
 5. En fundering...När du gör en översiktlig genomgång, då de flesta har uppfattat filmen "korrekt", hur får du med de elever som inte har förstått innehållet och uppgifterna? Ytterligare individuella genomgångar eller annat?

  SvaraRadera