måndag 29 april 2013

Varför Flipped Classroom?

Eleverna arbetade på kvällen
I 10 år kom mina elever till skolan och såg mig arbeta. Ofta började jag lektionerna med ett spännande experiment. Ett experiment som skulle fånga intresset. Men det var också en inledning till den teori som jag tänkte presentera. Eftersom jag ville att alla skulle hänga med och förstå kunde min genomgång sedan ta hela lektionen.

I 10 år innan det hade jag själv sett mina lärare arbeta - på samma sätt - och de var riktigt bra på det. Förmodligen är det därför jag själv blev lärare. Även om det kunde ta hela lektionen hade de förmågan att fånga vårt intresse och förklara så att vi förstod. Men tiden i skolan var lärarens arbetstid. Vår började på kvällen. Det var då vi skulle bearbeta och lära oss allt det som läraren hade förklarat. Men då var det inte längre vi. Då var det jag. Då var jag ensam. Så här var det för mig och så här var det för många av mina elever. De som inte kunde få hjälp av en förälder eller betald läxhjälp satt där själva. 

På senare tid har jag börjat inse hur stor del av lärandeprocessen som eleverna faktiskt fick sköta själva, efter lektionerna. Det är som att visa ett barn hur man cyklar och sedan gå in och ta en kaffe när hon ska prova själv. Det blir många skrubbsår av det.

Springa bredvid
Idag spelar jag istället in mina genomgångar och låter eleverna ta del av dem i förväg. De måste alltså fortfarande arbeta hemma. Med nu är det den lättare delen - att få instruktioner - som de gör själva. Det svåra - att bearbeta och assimilera kunskaperna - gör de klassrummet. Poängen är att vi gör det tillsammans. Då finns både jag och klasskompisarna till hands.

Idén med Flipped Classroom är att flytta ut lärarens information ur klassrummet, den del där jag visar hur man cyklar, och istället låta lektionerna bli tid då eleverna faktiskt lär sig det jag visat dem. Det innebär att jag som lärare får en ny roll i klassrummet. Istället för att briljera och cykla på bakhjulet springer jag bredvid och håller i pakethållaren. Men, och här ligger den verkliga styrkan i modellen, eleverna får samma roll för varandra.