söndag 29 september 2013

Bok och Bokmässan

Den senaste tiden har jag inte hunnit skriva så mycket här på bloggen. Istället har jag lagt all överbliven tid till att samla mina tankar och erfarenheter av Flipped Classroom och Peer Instruction i en bok som ges ut av Natur & Kultur någon gång i slutet av oktober. Med anledning av detta deltog jag i seminariet Digital revolution i klassrummet på bokmässan i Göteborg tillsammans med Patricia Diaz och Hans Renman. Hela samtalet filmades av UR Samtiden och kom att handla om vår syn på skolan i framtiden.

1 kommentar: